Kooperationspartner, Förderer, Medienpartner

Anlässlich

PL2011.eu        


Kooperationspartner

 

WROARTCENTER        

  

  
  
 
   
    ZKM 

       DRM   


   ewcm  


Warsaw Autumn 

KPB     

 estrada


it
 

 eti 


     

    

       
       


Förderer

 HKF  
     
        
   
 
   


        

 
 

       
 
 
 
  
       


Medientechnik


Medienpartner