FAQ Gyakori kérdések

Imre Kertész Archive
Kertész Imre Archívum

The Imre Kertész Archive is open to all interested researchers during regular opening hours. Letters of recommendation or proof of qualification are not required to view archival material. A brief description of the Archive (in German) is available in the Archives Database. Please note the Access and Reading Room Regulations .
To reserve a place in the Reading Room, Robert-Koch-Platz 10, 10115 Berlin, please send an Email to: benutzung@adk.de.

A Kertész Imre Archívum a rendes nyitvatartási időben minden érdeklődő kutató számára szabadon hozzáférhető. A kéziratok megtekintéséhez nincs szükség ajánlólevélre vagy egyéb igazolására. A Kertész Imre Archívum rövid, német nyelvű leírása megtalálható az archívum adatbankjában. Kérjük, tartsa szem előtt az Archívum és az Olvasóterem használatára vonatkozó szabályokat. A 10115 Berlin, Robert-Koch-Platz 10 szám alatt levő olvasóterem igénybevételéhez helyfoglalás szükséges. Igényét kérjük előzetesen jelezze a benutzung@adk.de e-mail címre.

Due to privacy law, documents from the Imre Kertész Archive that pertain to the rights of living persons, such as correspondences and diaries for example, may only be viewed with the written permission of those persons. The Access Regulations for the Archive are available in German, English and Hungarian.

A Kertész Imre Archívum azon dokumentumai, amelyek élő személyek jogait érintik (pl. levelek, naplók), a személyiségi jogok védelme érdekében csak az érintettek írásbeli engedélyével tekinthetők meg. Az Archívum használatára vonatkozó rendelkezések német, angol  és magyar nyelven is elérhetők.

Imre Kertész, who was a member of the Akademie der Künste, handed his archival holdings over to the Akademie der Künste during his lifetime and arranged the contractual terms of the transfer. The Archive was opened during an event in 2012 at the Akademie der Künste in the presence of the author and has been presented in events and publications of the Akademie der Künste.

Kertész Imre, aki tagja volt a Berlini Művészeti Akadémiának, még életében átadta a Művészeti Akadémiának az archívumát, amelyet szerződésben is átruházott az intézményre. Az archívum 2012-ben a szerző jelenlétében nyílt meg a Művészeti Akadémián egy rendezvény keretében, és azóta színhelye és tárgya a Művészeti Akadémia rendezvényeinek és publikációinak.

The Archive covers the period from 1929 to 2016 and is approximately 18 metres in length. It contains the complete literary work of Imre Kertész, with manuscripts ranging from first drafts to final versions of published works. These include Fatelessness, Fiasco and Kaddish for an Unborn Child, as well as the later works Liquidation and The File on K. Also included are his numerous speeches and drafts, as well as his work journals, which he had kept since 1958. The Archive also contains extensive correspondence by Imre Kertész, personal documents, photographs and a wide-ranging collection of reviews.

Az archívum Kertész Imre életének 1929 és 2016 közötti időszakából 18 folyóméternyi anyagot tartalmaz. Átfogja Kertész Imre egész írói munkásságát a megjelent művek valamennyi változatának kéziratával. Ide tartozik többek között a Sorstalanság, A kudarc és a Kaddis a meg nem született gyermekért vagy a kései művek közül például a Felszámolás, a K. dosszié és A végső kocsma. Elérhető még számos beszédkézirat és vázlat, valamint az 1958 óta vezetett munkanapló. Része az archívumnak Kertész Imre széles körű levelezése, személyes dokumentumai és iratai, fotói, valamint a kritikák és recenziók gazdag gyűjteménye.

The documents in the Imre Kertész Archive are detailed and accessible in the Archives Database. The bilingual structure enables the search for both German and Hungarian titles. Questions regarding the holdings can be directed to the Literature Archives in German, English or Hungarian.

A Kertész Imre Archívum iratanyagát az archívum adatbankja ismerteti és lehetőséget nyújt különböző szempontok szerinti keresésekre. A kétnyelvű jegyzékben mind a német, mind a magyar nyelvű műcímekre rá lehet keresni. Az állományra vonatkozó kérdéseket az Irodalmi Archívum címére kérjük megküldeni német, angol vagy magyar nyelven.

It is possible to order copies from the Imre Kertész Archive for research purposes in accordance with the Access and Reading Room Regulations. The general price list as well as quantity limitations apply.

Másolatok megrendelésére a Kertész Imre Archívum dokumentumairól kutatási célokra van lehetőség a Használati szabályzat és az Olvasótermi szabályzat adta keretek között. A másolatok rendelésekor az általános díjszabást, valamint a mennyiségi korlátozásokat is kérjük figyelembe venni.

For copyright reasons, images of the original works are not available online.

Szerzői jogi okokból az eredeti kéziratokról készült másolatok online nem elérhetők.

Citations should use the following form: Akademie der Künste, Berlin, Imre Kertész Archive, Call Number. For copyright reasons, publication of previously unpublished texts and passages as well as illustrations from the Imre Kertész Archive require the approval of the respective copyright holder.

Az idézetek hivatkozási módja a következő: Akademie der Künste, Berlin, Imre-Kertész-Archiv, jelzet. A Kertész Imre Archívumból származó, még nem publikált szövegek és szövegrészletek, valamint fényképek közléséhez szerzői jogi okokból a mindenkori jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.