Häufige Fragen Gyakori kérdések

Imre-Kertész-Archiv
Kertész Imre Archívum

Das Imre-Kertész-Archiv ist zu den regulären Öffnungszeiten für alle interessierten Forscherinnen und Forscher frei zugänglich. Empfehlungsschreiben oder Qualifikationsnachweise sind für eine Einsichtnahme nicht notwendig. Eine Kurzbeschreibung des Archivs in deutscher Sprache findet sich in der Archivdatenbank. Bitte beachten Sie die Benutzungs- und Lesesaalordnung. Um die Reservierung eines Platzes im Lesesaal, Robert-Koch-Platz 10, 10115 Berlin, wird gebeten: benutzung@adk.de.

A Kertész Imre Archívum a rendes nyitvatartási időben minden érdeklődő kutató számára szabadon hozzáférhető. A kéziratok megtekintéséhez nincs szükség ajánlólevélre vagy egyéb igazolására. A Kertész Imre Archívum rövid, német nyelvű leírása megtalálható az archívum adatbankjában. Kérjük, tartsa szem előtt az Archívum és az Olvasóterem használatára vonatkozó szabályokat. A 10115 Berlin, Robert-Koch-Platz 10 szám alatt levő olvasóterem igénybevételéhez helyfoglalás szükséges. Igényét kérjük előzetesen jelezze a benutzung@adk.de e-mail címre.

Dokumente aus dem Imre-Kertész-Archiv, die Rechte lebender Personen berühren, wie z.B. Korrespondenzen und Tagebücher, sind aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nur mit deren schriftlicher Einwilligung einsehbar. Die Benutzungsregelungen des Archivs stehen in deutscher, englischer und ungarischer Sprache zur Verfügung.

A Kertész Imre Archívum azon dokumentumai, amelyek élő személyek jogait érintik (pl. levelek, naplók), a személyiségi jogok védelme érdekében csak az érintettek írásbeli engedélyével tekinthetők meg. Az Archívum használatára vonatkozó rendelkezések német, angol  és magyar nyelven is elérhetők.

Imre Kertész, der Mitglied der Akademie der Künste war, hat sein Archiv der Akademie der Künste zu Lebzeiten übergeben und vertraglich übereignet. Das Archiv wurde in Anwesenheit des Autors 2012 im Rahmen einer Veranstaltung in der Akademie der Künste eröffnet und ist Gegenstand von Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Akademie der Künste.

Kertész Imre, aki tagja volt a Berlini Művészeti Akadémiának, még életében átadta a Művészeti Akadémiának az archívumát, amelyet szerződésben is átruházott az intézményre. Az archívum 2012-ben a szerző jelenlétében nyílt meg a Művészeti Akadémián egy rendezvény keretében, és azóta színhelye és tárgya a Művészeti Akadémia rendezvényeinek és publikációinak.

Das Archiv umspannt den Zeitraum von 1929 bis 2016 und hat einen Umfang von rund 18 laufenden Metern. Es umfasst die komplette schriftstellerische Arbeit von Imre Kertész mit den Manuskripten von den Erst- bis zu den Endfassungen der veröffentlichten Werke. Dazu zählen u.a. der Roman eines Schicksallosen, Fiasko und Kaddisch für ein nicht geborenes Kind ebenso wie die Spätwerke Liquidation, Dossier K. und Letzte Einkehr. Hinzu kommen zahlreiche Redemanuskripte und -entwürfe sowie die seit 1958 geführten Arbeitstagebücher. Ebenfalls zum Archiv gehören die weitverzweigte Korrespondenz von Imre Kertész, persönliche Dokumente und Unterlagen, Fotos sowie eine breit angelegte Sammlung von Kritiken und Rezensionen.

Az archívum Kertész Imre életének 1929 és 2016 közötti időszakából 18 folyóméternyi anyagot tartalmaz. Átfogja Kertész Imre egész írói munkásságát a megjelent művek valamennyi változatának kéziratával. Ide tartozik többek között a Sorstalanság, A kudarc és a Kaddis a meg nem született gyermekért vagy a kései művek közül például a Felszámolás, a K. dosszié és A végső kocsma. Elérhető még számos beszédkézirat és vázlat, valamint az 1958 óta vezetett munkanapló. Része az archívumnak Kertész Imre széles körű levelezése, személyes dokumentumai és iratai, fotói, valamint a kritikák és recenziók gazdag gyűjteménye.

Die Unterlagen aus dem Imre-Kertész-Archiv sind in der Archivdatenbank beschrieben und recherchierbar. Die zweisprachige Erschließung ermöglicht die Suche sowohl nach deutschsprachigen als auch nach ungarischsprachigen Werktiteln. Fragen zum Bestand beantwortet das Literaturarchiv in deutscher, englischer oder ungarischer Sprache.

A Kertész Imre Archívum iratanyagát az archívum adatbankja ismerteti és lehetőséget nyújt különböző szempontok szerinti keresésekre. A kétnyelvű jegyzékben mind a német, mind a magyar nyelvű műcímekre rá lehet keresni. Az állományra vonatkozó kérdéseket az Irodalmi Archívum címére kérjük megküldeni német, angol vagy magyar nyelven.

Die Bestellung von Kopien aus dem Imre-Kertész-Archiv ist im Rahmen der Benutzungs- und Lesesaalordnung zu Forschungszwecken möglich. Es gelten die allgemeine Preisliste sowie die Mengenbeschränkungen.

Másolatok megrendelésére a Kertész Imre Archívum dokumentumairól kutatási célokra van lehetőség a Használati szabályzat és az Olvasótermi szabályzat adta keretek között. A másolatok rendelésekor az általános díjszabást, valamint a mennyiségi korlátozásokat is kérjük figyelembe venni.

Aus urheberrechtlichen Gründen sind Abbildungen der Originale online nicht verfügbar.

Szerzői jogi okokból az eredeti kéziratokról készült másolatok online nem elérhetők.

Zitate sollten der folgenden Form folgen: Akademie der Künste, Berlin, Imre-Kertész-Archiv, Signatur. Publikationen bislang unveröffentlichter Texte und Textstellen sowie Abbildungen aus dem Imre-Kertész-Archiv bedürfen aus urheberrechtlichen Gründen der Einwilligung der jeweiligen Rechteinhaber.

Az idézetek hivatkozási módja a következő: Akademie der Künste, Berlin, Imre-Kertész-Archiv, jelzet. A Kertész Imre Archívumból származó, még nem publikált szövegek és szövegrészletek, valamint fényképek közléséhez szerzői jogi okokból a mindenkori jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.